Dubno- zamek Ostrogskich z bramą wjazdową

Dubno- zamek Ostrogskich z bramą wjazdową. Fot. J. Bułhak Wilno. Zbiory Jerzego Dubiela.