1 Ks. J. Szewczyk

Ks. Jan Szewczyk (1908-1941). Fotografia ze zbiorów Michała Kutnego z Kłodzka