Podlipce koło Złoczowa, województwo tarnopolskie

Podlipce, wieś w powiecie złoczowskim, należała do parafii Zazule-Kozaki. Miejsce licznych wykopalisk archeologicznych, wzmiankowana (Podlibcze) w 1532 roku w dokumencie Sejmu generalnego w Krakowie. W 1909 roku dzięki funduszom arcybiskupa Karola Hryniewickiego zbudowano tam kaplicę, która dziś służy grekokatolikom jako cerkiew. W Podlipcach w 1921 roku było 219 domów (1106 Polaków i 21 Rusinów). Do wejścia bolszewików w 1939 roku własność Treterów. Rodzina Treterów – nobilitowana została w 1676 roku za zasługi dla Rzeczypospolitej przez króla Jana III Sobieskiego.

Obszerny opis galicyjskiej wsi Podlipce sporządzono w tomie VIII Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1887 (s. 426, II kolumna):

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/426

1917, około, Podlipce, fotografia. Na odwrocie napis: Unser Hauptverbandsplatz in Podlipce. Im hintergrund das weisse Haus am weitesten recht unser Wohnhaus mit Geschaftszimmer. Odczytanie i tłumaczenie dr Alina Polak: Nasz główny plac, na którym opatrywano rannych, w Podlipcach. W tle biały dom z samego prawa, to nasz dom mieszkalny, w którym też było biuro.
1917, około, Podlipce, fotografia. Na odwrocie napis: Unser Hauptverbandsplatz in Podlipce. Im hintergrund das weisse Haus am weitesten recht unser Wohnhaus mit Geschaftszimmer. Odczytanie i tłumaczenie dr Alina Polak: Nasz główny plac, na którym opatrywano rannych, w Podlipcach. W tle biały dom z samego prawa, to nasz dom mieszkalny, w którym też było biuro.
1942, 27 grudzień. Fotografia z podpisem: Inż. Arch. Stefan de Lubomir Treter, ur. 15 III 1864 w Podlipcach. Pow. Złoczów. W majątku moich Rodziców obok Płuchowa. Zdjęcie z dnia 27 XII 1942 roku.