28 stycznia 1942, Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR (1) Kliknij w obraz

Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, nr 3 (5), 28 stycznia 1942