Rzyszczewski-Rzyszczewo Kolekcja Jerzy Dubiel Kliknij w obraz

Hrabiowie von Ryszczewo-Ryszczewski. Zbiory: Jerzy Dubiel, Gorzów Wlkp.