Winiarz Janina (Czuk), córka Walentego (1929-1995), Smołowa (Wołyń) -> Cześniki

Zobacz wpis: W drodze do kaplicy – Chrynów na Wołyniu 11 lipca 1943 roku. Janina Winiarz – ocalona z rzezi.

Janina Winiarz (po mężu Janina Czuk), córka Walentego Winiarza i Katarzyny Łaniuchy. Urodziła się w kol. Smołowa, gm. Chotiaczów, pow. Włodzimierz, 12 kwietnia 1929 roku, zmarła i została pochowana w Cześnikach, gm. Sitno, pow. zamojski, 23 stycznia 1995 roku. Zdjęcie pochodzi z prywatnego archiwum rodziny Czuk.