1 stycznia 1942, Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR

Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, nr 1 (3), 1 stycznia 1942, cena 10 kop., 8 stron, format A3, redaktor odpowiedzialny Ksawery Pruszyński, wydawca: Ambasada RP w ZSRR. Zbiory: Bogusław Mykietów, Zielona Góra.

SKANY GAZETY NA DOLE STRONY

Pismo otrzymaliśmy od Pana Zbigniewa Czarnucha z Witnicy. Gazeta ze zbiorów Pani Łucji Koryzny po mamie Marii Biel ze Stanisławowa.

Fragmenty:

s. 8. Kronika Polska

POLACY BOMBARDUJĄ NIEMCY

Działalność polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanji za czas od 1 do 10 grudnia: lotnictwo myśliwskie zestrzeliło 4 samoloty nieprzyjaciela, razem od czasu przybycia do Anglii 410 samolotów. Od 1 do 10. 12. 41 r. 18 polskich samolotów bombowych brało udział w wyprawach na Akwizgran, Calais. Od czasu przybycia do Anglji łącznie brało udział w wyprawach bombowych 1376 samolotów polskich.

NASI W TOBRUKU .

Po siedmiu miesiącach i czterech dniach oblężenia miasto Tobruk i jego bohaterscy obrońcy zostali wyzwoleni. Odsiecz nowej ofenzywy angielskiej rozbiła Niemców i zmusiła ich do ucieczki. Linje obrony Tobruku były bardzo długie. Wynosiły 54 kilometry. Niemcy przedarli się przez pierwsze linje obrony sześć razy. Ale Anglicy nie wycofali swych sił z przebitej już linji, a te siły niemieckie jakie wdarły się głębiej natrafiły na pola minowe przygotowane zgóry. Czołgi niemieckie jeden po drugim wylatywały w powietrze.

Bombardowania lotnicze także nic nie pomogły. Tobruk leży w gruzach, ale w piwnicach rozwalonych domów zorganizował sobie szpitale, kantyny, nawet teatr żołnierski. Ulotki, szczodrze rozrzucane przez Niemców z samolotów i nawołujące do poddania się, zaspokajały potrzebę papieru. Brak wody był ogromnie dotkliwy. Jedzono przeważnie suchy prowiant. Cala armja zapuściła brody, aby oszeczedzac na goleniu się. Żołnierze polskiej Brygady Karpackiej, która tam tak dzielnie walczy, nazywają sami siebie ?Arabami?.

KRAKAU, TCHENSTOCHAU, REICHSHOF, KRESSENDORF

Jak donosi ?Munchener Neueste Nachrichten? z 14.XI.41., władze niemieckie wydały przepisy, regulujące sposób nazywania i pisania urzędowego nazw stacyj kolejowych w Gen. Gubernatorstwie.

I tak na biletach kolejowych, w napisach na budynkach stacyjnych i t. d. dopuszczalna jest obecnie tylko nazwa Krakau nie zas Kraków, Neu Sandez ? nie zas Nowy Sącz, Jaroslau ? nie zas Jarosław, Neumarkt ? a nie Nowy Targ, Reichshof ? a nie Rzeszów, Kressendorf ? a nie Krzeszowice, Cholm ? zamiast Chełm, Tchenstochau ? zamiast Czostochowa, Petrikau ? a nie Piotrków i Warschau ? a nie Warszawa.

W GHETTO

Według ostatnich doniesień z Warszawy władze niemieckie wprowadziły specjalny rodzaj pieniędzy drewnianych, które beda miały obieg jedynie w ghetto warszawskiem. Według tych samych informacyj stan śmiertelności w ghetto jest w dalszym ciągu wręcz przerazajacy. Dochodzi do tego, ze na głównych ulicach, po których jezdza tramwaje, widzi sie lezące nieraz po kilka dni zwłoki.

Gestosc zaludnienia w ghetto charakteryzuje najlepiej cyfra 6 osób na jedno okno, która stanowi zasadę przy przydziale mieszkań przez władze niemieckie i t.zw. rade starszych, czyli samorząd żydowski wewnątrz ghetta.

Dzielnica miasta, przeznaczona na ghetto, oddzielona jest od reszty miasta murem 2-metrowej wysokości posypanym tluczonem szkłem. Wzdłuż murów tych stała straż po jednej stronie pełnia policjanci polscy po drugiej ? milicjanci żydowscy, pilnujący aby nikt sie do muru nie zblizal.

Wewnątrz ghetta ulice, po których jezdza tramwaje, sa ogrodzone wewnątrz plotami drewnianemi, tak ze jezdnia i tor tramwajowy robią wrażenie pustego korytarza. Ploty sa tez dwumetrowej wysokości i ustawione sa w odległości 3 metrów od domów.

Za wejście do ghetta bez przepustki groza surowe kary. Pomimo to przemyt kwitnie. Uprawiaja go zas w pierwszym rzedzie Niemcy, żandarmi, policja niemiecka i inni funkcjonarjusze, którzy za sowita opłatę przynoszą do ghetta artykuły żywnościowe, a wynoszą materjaly na ubrania, złoto, dolary, klejnoty, skóry i t. d. Panuje przekonanie, ze komu udało sie dostać przepustkę do ghetta, ten pracować nie potrzebuje, wyżywi sie z pośredniczenia miedzy Żydami tam zamkniętymi a reszta świata.

Jeszcze gorzej przedstawia sie sytuacja w ghetto w Lodzi.

Nadeszle ostatnio wiadomości wskazują na niesłychana nedze panujaca w Grodnie. Brak wszelkich środków żywnościowych, nawet kartofli. Mimo wielkich lasów, otaczających miasto, brak drzewa do palenia. Wiekszosc ludności mieszka w piwnicach, gdyż wszystkie budynki, które nie uległy zniszczeniu, zajete zostały przez wojsko niemieckie i przez niemieckie władze cywilne. Szpitale w Grodnie przepełnione sa rannymi Niemcami z frontu wschodniego. Pozatem przez miasto bezustannie przejezdzaja w kierunku na zachód transporty rannych.

Jezykami urzedowemi w Grodnie sa: niemiecki, rosyjski, białoruski. Polski nie jest dopuszczany jako jezyk urzędowy. Cala mlodziez zmuszona jest do nauki jeżyka niemieckiego i pod groźba kary musi jeżyk ten opanować w najkrótszym czasie.

Bardzo poważne sumy zostały zlozone z rozkazu Rządu w bankach indyjskich dla pomocy Polakom w ZSRR. Pierwsza ekspedycja pomocy społecznej kierowana przez młodego polskiego lekarza znalazła sie juz na granicy sowieckiej.

Rząd indyjski ofiarował gościnę dla 500 sierot i opuszczonych dzieci polskich. Każdy kto zna miejsce pobytu takiego dziecka winien zgłaszać wszystkie dane pod adresem opieki społecznej w Ambasadzie RP w Kujbyszewie, najlepiej za pośrednictwem delegatur.

Poszukiwania rodzin ? s. 7 (program ocr nie jest doskonały, więc proszę sprawdzić nazwiska na skanie)

Spis poniższy zawiera nazwiska osób poszukiwanych na terytorium ZSRR, zgłoszonych do Ambasady w pierwszej kolejności. W nawiasach podane sa nazwiska osob poszukujacych.

Wszelkie wiadomości o poszukiwanych, a -wiec przede wszystkiem ich możliwie dokładny adres, charakter pobytu, stan zdrowia, zatrudnienie, należy kierować do Ambasady R. P. Kujbyszew, ul Czapajewska 165. Dział Opieki Ambasady przekaże te wiadomościposzukującym.

Zważywszy, ze w b. licznych wypadkach jednakowe brzmienie nazwisk może prowadzić do mylnej informacji, nalezy przy podawaniu wiadomości o poszukiwanych zaznaczyć ? o ile to tylko możliwe ? ich przybliżony wiek, zawód oraz stale miejsce pobytu w Polsce. W odpowiedzi należy, podać Nr tygodnika ?Polska?, w którym zamieszczone zostało nazwisko osoby poszukiwanej.

W poniższym spisie skrót: (A) oznacza, iz danej osoby poszukuje Ambasada.

Abramowicz Aleksander i Katarzyna ? {Klotylda Sokołowa). Adolf Henryk ? (zona Herta). Ajzensztat Paweł ? (rodzina). Albeti Maria ? (Alberti Antoni). Altman Henryk i Edwarda lub Estera ? (Feldman Izrael). Ambroziewicz Michał. Amada Boruch ? (Cederbaum Ajzyk). Andrzejewski Julian i Bronisław ? (Woynillowicz Anna). Andruszkiewicz Julia-Waleria ? (Andruszkiewicz Michał). Auswachs Leon ? (Delegatura Ambasady w Alma-Ata). Axentowicz Jan ? (Axentowicz Jerzy). Babeccy Zofia, Maria, Tadeusz ? (Zarański Józef). Bachner Józef i Antonina ? (Moszkowska Henryka). Balicki Mikołaj i Władysław ? (Deleg. Amb. w Alma-Ata). Balzer Marian-Alfredv? (zona Otylia). Bar Bolesław ? (Barowa Eugenia). Baryszniuk Iwan ? (rodzina). Batowski Stefan ? (Batowska Helena). Bauer Leon ? (zona Aniela). Baumberg . Maurycy ? (Ludwik Seidenman). Bańkowski Aleksander ? (J. Bajkowski). Bekker Izrael ? (IŁ Rosmarin). Benaszuk Maurycy tCHass Helena). Bielecki Adam ? (Kornapel Adam). Bilewski Jozef ? (A). Bittner Olgierd ? (siostra). Bittner Romuald ? (córka). Blatt Oskar ? (zona). Blarzewicz Antoni ? (Delegatura Amb. w Alma-Ata). Bobrowicz Jadwiga z dziećmi ? (maz). Boniecka Zofia ? (Raczyński). Boraks Liii i Edward ? (A). Borkowski Piotr ? (Wodzicki Kazimierz). Boral Stanisław ? (Kruk-Schuster). Borkowska Helena ? (Wodzicki Kazimierz). Borzobohaty Kajetan, Brodawka Jan ? (A). Brodzińska Irena z dziećmi ? (Brodziński Mieczysław). Brożek Franciszek ? (Stafiej Kazimierz). Brum Wolf ? (Basser Wolf). Brunicka Maria ? (A). Bylanska Zofia ? (Szarski Andrzej). Bundzylak Anna ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Burba Józef ? (zona). Celnikier Stanisław ? (zona Semfora). Chimczak Kuzma ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Chiniewicz Jadwiga ? (Polczyk Konstanty). Chłapowska Anna ? (Prof. Kot). Chmielewski Stanisław. Chojecki Edmund ? (Zdrojowski Sławomir). Ćhotyniecki Jan ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Chawski Stanisław ? (Chawski). Chrobak Bronisław ? (brat Marian). Chrzanowski Bohdan ? (A). Chuderski Tadeusz i Aleksander ? (Hoffman Julian). Cichowicz Grzegorz ? (Hauke-Nowak Krystyna). Cieczkowski Bolesław ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Cybulski Aleksander, Kazimierz i Ewa ? (Rzazewski Zbigniew i rodzina). Czarnota-Bojarski Tadeusz ? (zona Zofia). Czekański ? (Kotarba Marceli). Czerniak Jan ? (siostra Dziedzicka). Czerwińscy Zygmunt, Maria, Janina, Antoni ? (A). Czeslawowna Władysława ? ^Szczepaniak Stefan). Dachowski Władysław ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Deutschman Aron i Fejga ? (Del. Amb. w Alma- Ata). Dębska Irena z córkami ? (Dębski Kazimierz). Dobrowolski Władysław ? rodzina). Dobrowolski Jerzy ? (Marian Kukieł). Domaszewicz Aleksander ? (Mekarski Stefan). Dolezal Kazimierz ? (A). Dolegowska Stefania ? (Hoffman Julian). Doninengirs Mozes ? (Cederbaum Ajzik). Dregiewicz Stanisław ? (Antoniewicz Kazimierz). Dunin – Bartodziejska Joanna ? (maz Jerzy).. Duplicka Katarzyna ? (Kruk- Schuster St.). Dybuch Henryk, Dymowski Jan ? (A). Dziedzic Karol ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Dziedzicka Bronisława ? (A). Dziedzicki Adam ? (Dziedzicki Antoni). Dziekonski Albin, Janusz ? (Radziwiłł). Dziemidowicz Antoni, Dzień Edward, Dziurzynski Kazimierz, Dwolit Henryk, Eicher Ilia ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Einhorn Fela ? (Einhorn Szapsza). Engel Adolf ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Engelhard Jakób, Faber Chaskiel ? (Basser Wolf). Fajnsztat Mordka ? Fajnsztat Antonina). Filin Julian ? (Lobowicz Eugenia). Flajszer Lola ? (A.). Fleker Ludwika ? (maz Zygmunt). Frankiewicz Janina ? (maz Stanisław). Frankiewicz Bronisława ? (Frankiewicz Jozef). Fuhrman Jan ? (Klukowie). Freyd Aleksander kpt. dr. ? (Freyd Emanuel). Fryd Aleksander ? (Zarzycki). Fuchsman Fiszel ? (Del. Amb. w Alma Ata). Galewski Bronisław ? (Galewska Nadzieja). Galeza, Andrzej ? (A). Garobajewicz Jozef ? (Garobajewicz Kazimiera). Garkowski Leon ? (zona). Garstka Kazimierz, Gasieioicz Danilo Edward. ? (A). Gelbtrunk Elja ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Geringerowa Janina ? (A). Gicer Karol ? (Zaleski Aleksander). Glass Helena ? (A). Godlewski Tadeusz i Anna z córkami ? (Godlewski Klemens). Godlewska Maria ? (A). Godzilewski Henryk ? (rodzina). Goldberg Sabina z córka ? (Birstein Gustaw). Golebski Stanisław ? (Swirski Stefan). Goakisz Edward ? (Januszewska Wanda). Gotman Maks ? (A). Gnich Irena ? (Dziadek Stanisław). Grabowska Helena ? (Grabowski Henryk). Grabowski Jozef?(Kankowska Stanisława). Grader Jozef ? (A). Grochal Aleksandra ? (maz Bolesław). Gronostajski Wacław i Stanisław ? (Woynillowicz Anna). Gruetz Victor?(A). Gwardian Andrzej ? (A). Gwozdew Helena ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Hafftka Lena i siostry ? (Hafftka Aleksander). Hajdula ? (ks. Hodys). Hajduk Włodzimierz ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Halpern Jozef ? (córka Ada). Hauben Oskar ? (Cederbaum Ajzyk). Hauptman Leon ? (Del. Amb. w Alma- Ata). Hlawaty Jacek, (Aleksandra ? Rudnicki). Hodys Irena, Jurek, Zencia ? (ks. Hodys Antoni). Horowitz Adolf ? (Horowitz Paweł). Hordynski Emil ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Igielska Anna z córka ? (Henryk Jarancz). Iwaski ? (Janicki K.). Izbinska Czesława, Jadwiga, Stanisława, Jozef, Lesław, Maria, Janusz ? (Izbinski Jan). Jakubiak Bolesław ? (A). Janczewski Jan ? (Czerniawski Władysław). Jelinski Jerzy ? (Jelinski Czesław). Jelenski Wincenty ? (zona). Janik Wiktor ? (Janik Anna). Berent-Jankowski Jozef ? (Sokołowska Antonina). Januszewski Stanisław.? (Januszewska Wanda;. Januszewski Paweł ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Januszkiewicz Irena ? (A). Jasiński Albin-Marian ? (zona Maria). Jaworski Tadeusz ? (Michałowska Natalia). Jazowiecki Stefan ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Judycki Zbigniew? (Olechnowicz). Józefowicz Irena ? (Wierciński Henryk). Kaczyński Wiktor ? (A). Kajpus Czesław? (Del. Amb. w Alma-Ata). Kaluski Wincenty? (zona i syn). Kamiński Władysław ? (rodzina). Karasiewicz Marian ? (Rajanowicz Jerzy). Karłowicz Aleksander ? (Januszewska Wanda). Kasztelewicz Franciszka ? (A). Kietlinska Stefania, Ewa, Jadwiga ? (Kietlinski Wacław). Kinrys Szymon i Stanisław ? (Del. Amb. w Alma- Ata). Klamer Witold ? (Kopczyński Józe ). Klimczuk Maksymilian ? (Klimczuk Eudokija). Klinger Frajda ? (Klinger). Knop Tadeusz ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Kolasinska Zofia ? (Kolasinski Tadeusz). Konengiser Izrael ? (Basser Wolf). Konesowa Maria ? (Świeży Antoni). Kopernicki Stanisław?(Zyzanska Maria). Kornbluh Adolf ? (A). Kowalewska Aniela i Władysław ? (Morawski Bronisław). Kowalski Jan z zona ? (Hoffman Juljan). Kozłowski Antoni ? (A). Krajnik Włodzimierz, Teodor ? (A). Krajewski Witold, Edmund, Bolesław, Władysława ? (Krajewski Ludomir). Krauskopf Eda ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Krystal Szloma i Hersz ? (Siwka Hen och). Krzyżanowski ? (A). Kubalscy bracia ? (Kubąlski Edward). Kucharska Maria, Kazimierz ? (Zarański Jozef). Kuczkowski Kazimierz ? (Kuczkowska. Jadwiga). Kudła Roman i Maria ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Kuglerowa Maria? (Kugler Franciszek). Kujawinski Wacław i syn – (Kujawinska Jozefa). Kulikowski Czesław, Jozef ? (Kulikowski Wiktor). Kwasnowski Stanisław ? (Guzewski Zygm.). Lambert Tadeusz ? (Jagoda-Zoltowski). Landau Dorota (Bina).? (Błintberg Lejzor). Lasocka Adelaida ? (Haller Maria). Laskowska Stefania ? (Laskowski Kazimierz). Ledochowski Aleksander ? (Orlowska-Tepelska). Lenczewski Jozef? (Del. Amb. W Alma-Ata). Leut Jozef ? (Del. Amb. W Alma-Ata). Lewek Jan ? (Kryszkowska). Levittoux Henryk ? (Kossakowski T.j. Lewkowicz Hipolit ? (Del. Amb. w Alma- Ata). Libicki Janusz ? (Libicki). Lichtenhal Maria ? (Podczaska CA Lisocki Adam ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Lisowski Konstanty ? (syn Władysław). Loret Adam ? (Zadurowicz Zenon). Lutosławski Leon ? (A). Lutynski Jan ? (Batory Aleksander). Lakinski Edmund, Zbigniew ? (Labinska Helena). Łańcucki Piotr i Seweryn ? (A). Lastrzewski Stanisław ? (Peksyk Stanisl.). Lobowicz Jan ? (Lobowicz Eugenia). Lopaciuk Franciszek, Loszczanski Leon ? (A). Łuczyńscy Janina i Wincenty ? (Sokołowa Klotylda). Lukasikowa Ida ? (maz Jan). Machaj Stefan, Kazimierz, Jozef ? (brat Machaj Wincenty). Machaj Wincenty ? (A). Mackiewicz Maria i Bolesław ? (Stodolski). Majteles Frajdla, Malawska Maria ? (A). Malawski Felicjan i Hyginus ? (Malawski Jan). Malinowski Adam ? (Piatkiewicz Stefania). Maliszewski Władysław ? (Del. Amb. w Alma- Ata). Maiły Zofia ? (Maiły Fryderyk). Maniszewska, zona Aleksandra ? (Iwaszkiewicz Edward). Marcinczyk Nina ?1 (Marcinczyk Ludwik). Markiewicz Jan ? (zona). Massalski Piotr ? (A). Masłowski Tadeusz? (Del. Amb. w Alma-Ata). Matalski Stanisl. z rodzina ? (Hoffman Juljan). Matoszko Halina, Matuszewski Kazimierz, Mały ja Ludwik, Mazak Pawel-Jerzy ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Mazur Antoni ? (zona). Mekarska Jozefa ? (Mekarski Stefan). Melodyst Alfred ? (Podczaska C.). Menkes Aniela z córkami ? (Menkes Jules). Messer Luiza i Maurycy, Michalska Eleonora, Maria, Michałowska Natalia ? (A). Michalak Wiktor ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Milejkowski ze Slonimia ? (Dr. Bebczuk). Mielniczuk Daniel ? (Mielniczuk Stefania). Morawski Bolesław i Wiktoria ? (Morawski Bronisław). Minc Beniamin ? Weinberg Ewa). Minko wski Anatol ? (Minkowski Paweł). Minzberg Leib ? (A). Mittelman Majer ? (zona Aniela). Mioduszewski Franciszek ? (Mioduszewski Stanisław). Mirocznik Leja, Momaga Henryk ? (Del. Amb. w Alma- Ata). Monkowska Henryka ? (A). Morek Stefan ? (zona Anna). Moszanski Adam ? (A). Mroczkowscy Stanisław, Jul ja i Zbigniew ? (Zadurowicz). Mucharski Jan ? (Wanda Januszewska). Muszkowski Piotr Krzysztof ? (Badięr). Narkiewicz Ludwika, Jan ? (A). Nacht Dawid ? (Aleksandrowicz Zygmunt). Naum Jozef ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Neumayerowa Alina, Neymanowa Stefania, Zofia ? (A). Niwiński, inz. ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Nowa czynska Mar ja ? (Prof. Kot). Obertynska Beata ? (A). Obniski Zbigniew ? (I. BaykowsM). Olender Edmund ? (Ołerder Jozef). Okoń Jozef (Okoń Nina). Okowinski Jozef? (rodzina). Orłowski Henryk? (A). Osielow Władysław ? (Januszewska Wanda). Ostrowicz Abram, Szafran-Ostrowicz Maria ? (Feldman Izrael). Pajdowski Ignacy ? (Raczyński Franciszek). Pajencki Bronisław ?(Barowa Eugenją). Pajk Jozef ? (Szarski Andrzej). Palczyk Zofia ? (Palczyk Konstanty). Palak Tadeusz, Parczynski Czesław ?(A). Parandowska Anna, Żofja, Halina?(Parandowski Jan). Patela Michal? (Delegat. Amb. w Alma-Ata). Pawłowska Tekla, Aleksander ? (A). Perelstein Jakob, Alicja ? (brat Samuel). Peretiatko Stanis law ?(A). Petrik Witold ? (Petrik Antoni). Pe winski Stanisław ? (Delegat. Amb. w Alma Ata). Peksyk Stanisław ? (A). Piatkiewicz Kazimierz ? (zona). Piatkiewicz Zygmunt ? (matka). Piechura Jan ? (Stafiej Kazimierz). Pieniążek Zofia, Anna i Celina ? (Stanisława Pieniążek). Piotrowski Kazimierz ? (A). Pisarski Tadeusz? (Janina Weber). Piwek Hipolit ? (zona). Ploski Stefan, Stanisław ? (Ploski Witold). Płudowski Adam i Stanisław ? (Jelinski Czesław). Pogorzelski Stanisław ? (A). Pohorecka Anna z dziećmi, rodzicami i bratem Henrykiem ? (brat). Pokladzka Janina ? (A). Poniatowski Władysław ? (zona). Popiel Stanisław?(delegat. Amb. w Alma-Ata). Prochowski Janusz ? (Roszko Tadeusz). Przybylska Leokadia ? (A). Przyborowski Marcin ? (Moszczyński Henryk). Przeworski Antoni ? (Przeworski Tadeusz). Pszczelnicki Jan ? (Pszczelnicka Katarzyna). Pundyk Zofia ? (Pundyk Tadeusz). Pyzinski Stefan ? (zona Monika). Pyzinska Monika ? (A). Raciborska Teresa ? (brat Kazimierz). Raczyński Antoni ? (Raczyńska Marta). Radomyski Adam ? (Guzewski Zygmunt). Rafinska Jadwiga ? (A). Ralski Edward ? (Ploski Witold). Rasz Michał ? (Rasz Mieczysław). Reichbach Dorota- (maz Juliusz). Rodziewicz Aleksander ? (Olechnowicz). Rogalska Maria ? (maz Bronisław). Rogowska Gizela ? (maz). Rojanow Jerzy i Nora ? (A). Rosenfeld Zuzanna ? (Rosenfeld Hugo). Rosnowski Dr. ? (Tarkowski Adam). Rossowska Anna, Rowińska Bolesława ? (A). Rozenkarnc MaRowinska Bolesława ? (A). Rozenkranc Maria ? (Gruss Oskar). Rozwadowska Jotka ? (Prof. Kot). Rubinstajn Szmulka ? (Weinberg). Ruczynska Aleksandra ? (A). Ruszczynski Karol, Stefan ? (Zarański Jozef). Rybiński Bronisław ? (Zyrhiewicz Leonard). Rzesniowski Władysław ? (Zaleski Paweł). Salimski Stefan ? (rodzina). Sarnecki Adolf ? (Antoniewicz Kazimierz). Ścigaj Konstanty ? (rodzina). Schall Zygmunt, Scher Dawid i Izrael, Scheuring Witold ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Schmidler Bronisława i Stefan ? (Zajdlerowa Zoe)) Schroetter Karol ? (Mekarski Stefan) Siodło Wincenty ? (Raychall-Sobolewski)? Sittauer-Bonkowiczowa? (Iwaszkiewicz Edward). Śląski Jan ? (Guzewski Zygmunt). Sławińska Zinaida i Apanazy ? (Serafin Wiktor). Slobodkin Jakob i Dawid ? (Seidenman Ludwik). Skarżyński Leon, Skarzenski Ignacy ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Skarżyński Bronisław ? (Stafiej Kazimierz). Skwierczynska Amelia ? (syn Polek). Skupień Franciszek ? (A). Skrzyszewlski Jan ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Smentek Kazimierz ? (Reychall – Sobolewsk). Smoczyńska Halina ? (Del. Amb. w Alma- Ata). Sobolewski Jan ? (Januszewska Wanda). Solecki Jozef ? (Solecka Rozalia). Solewicz Alter ? (Del. Amb. w. Alma-Ata) Sontag Antoni ? (Sontag Jozef). Sopocko Józef?(zona). Sopocko, zona Józefa ? (A). Stacewicz Władysław ? (Januszewska Wanda). Stachiewicz Sylwester ? (Ewa Flaum). Stankiewicz Zdzisław ? (zona). Stankiewiczowa z Sokolki ? (Antoni Gank) Stefanowski Antoni, Dr. ? (Zarzycki L.) Stępniak Włodzimierz ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Stodolska Róża i Wanda ? (Stodolski). Strzępka Helena ? (Stanisław Strzępka). Smiechowska-Kozłowska z dziećmi ? (Ryszard Smiechowski). Smoczkiewicz Dezydery ? (K. Janicki). Smolenski- Zagloba Kazimierz, Smoleński Stanisław? (A). Sulek Szymon ? (Del. Amb. w Alma Ata). Swietnowska Olga ? (Swietnowski Tadeusz). Sych Wiktor ? (rodzina). Syrtow Wacław ? (zona Maria). Szancenbach Jan, Dr. ? (Skłodowski). Szapkowski Stanisław ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Szczepanik Władysław, Czesława ? (Szczepanik Stefan). Szegindowicz Jakowlew s. Jana ? (Januszewska Wanda). Szeremeta Zofia i Elżbieta ? (Szeremeta Bolesław). Szporn Salomon ? (Cederbaum Ajzyk). Szurkowski Leon, inz. i Juljan ? (Del. Amb. w Alma- Ata). Szwalbe Natan ? (B. Singer). Szychulska Józefa ? (Zadurowicz Z.). Tarasowicz Stanisław i Jadwiga ? (Wańkowicz Witold). Taterka Ginter ? (Taterka Filip). Terlecki Jan ?-(siostra Szuchocka. Tomaszewski Erazm ? (K. Janicki, Ambasada). Trockenheim Jankiel ? (A). Tryba Jan ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Wahrhaftig Grunia i Bronia ? (A). Wagman Saul ? (B. Singer). Wahren Eugenjusz i Bronisław ? (Thomson-Dlugosiewicz). Walden Maria, Dr. ? (A). Warakowscy Stanisław, Jan i Zygmunt ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Warcholak Adam ? (Eugenia Barowa). Wasag Elżbieta i Kazimierz ? (L. Wolanowski). Watrasiewicz Jozef i Maciej?(zona Nina). Watrasiewicz Nina ? (A). Weber Witalis ? (Weber Janina). Wenek Józefa ? (Januszewska Wanda). Wertenstein Piotr ? (Meyer Stefan). Wiązek Zofja ? (A). Wichrów Eugenjusz, Hanna-Marta i Zofia-Aleksandra ? (Wichrów Serafin). Wielopolski Jan (John) ? (Wielopolski Alfred). Wiener Henryk i Jakob ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Wiktorowski Roman? (brat Rudolf). Wilner Lena (Helena) ? (Feldman Izrael-Icek). Winkler Emil ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Witkowski Henryk ? (Witkowska). Wlaszczyk Mikołaj ? (Wlaszczykowa Maria). Wodzicki Aleksander z rodzina ? (Wodzicki Kazimierz). Wolczek Elżbieta ? (A). Wolff Janina ? (Maria Bogucka). Wolloch Zygfryd ? (ojciec, Ambasada). Wolkowicz Samuel, Woynillowicz Erazm i Anna ? (A). Woytychowa Wiesława z dziećmi ? (Woytych Zygmunt). Wroczyński Czesław, Dr. ? (A). Wróblewska Maria z córkami ? (Godlewski Klemens). Wrzesniówski Tadeusz ? (A). Zagajewska Ludmiła z rodzina ? (maz Mieczysław). Zagajewski Zdzisław ? (Barowa Eugenja). Zajączkowski Tadeusz ? (Badior). Zajączkowski, Dr. pik. ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Zalewski Aleksander ? (A). Zaleski Jerzy i Jan, Zalescy Tadeusz i Ewa, Zaleski I?arol, Zaleska Hanna, ur. Kallenbach, Zaleska Hanna, uc. Puzyna, Zaleska Irena z córeczka ? (Maciej Zaleski). Zaniewski Ludwik, Dr. ? (Del. Amb. w Alma-Ata). Zawilowski Boruch ? (rodzina). Zdanowski Henryk ? (1. Baykowski). Zdrojewska Alina ? (Zdrojewski Sławomir). Zdrojewski Aleksander ? (Zdrojewski Sławomir). Zdziarski Tadeusz ? (brat K. Zdziarski). Zehngut Henryk ? (Zehngut Dora). Zajdler Aleksander ? (Zajdlerowa Zoe). Zejlinkman Abram ? (rodzina). Ziembolanski Kazimierz ? (Wawruszak Michał). Zilberman Karol ? (Cederbaum Ajzyk). Zuberbier Dyonizy, Dr. ? (Zarzycki). Zwiezczynski Jan ? (Zyzanska Maria). Zelisko Maria z córkami ? (Zelisko Ludwik). Żółtowski Stefan i Władysław ? (Prof. Kot.). Żurek Ludmiła ? (Wichrów Serafin). Zyzniewski Robert ? (Del. Amb. w Alma-Ata).

Skany gazety: