1 stycznia 1942, Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR (5) Kliknij w obraz

Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, nr 1 (3), 1 stycznia 1942, cena 10 kop., 8 stron, format A3, redaktor odpowiedzialny Ksawery Pruszyński, wydawca: Ambasada RP w ZSRR. Zbiory: Bogusław Mykietów, Zielona Góra.