1955 d (2) Pełech Grzegorz dodatkowe Kliknij w obraz

1955 d, około, Pyrzany, 1. Adam Wilk s. Szczepana 2. Danuta Bloch (Łukaszewska) 3. Bronisław Łukaszewski 4. Władysław Łukaszewski. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.