1958 j (2) Pełech Grzegorz dodatkowe Kliknij w obraz

1958 j, około, Pyrzany, wesele Karoliny Stojanowskiej (c. Kazimierza i Marii) i Stanisława Stojanowskiego. 2. Stanisław Stojanowski 3. Anna Wilk 4. Julia Bachryj (z domu Wilk) 5. Katarzyna Stojanowska 6. Karolina Stojanowska (z domu Stojanowska) 7. Stanisław Stojanowski 8. Michał Stojanowski 9. Aniela Kłak 10 Jadwiga Tymrakiewicz 11. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 12. Loniwera Wilk 13. Emil Wilk 15. Zofia Machowska (z domu Głowiak) 17. Alina Porowska (z domu Machowska) 18. Krystyna Stojanowska 19. Józef Stojanowski 20 Jagna? Stojanowska 21. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 22. Michał Stojanowski 23. Maria Soja (z domu Kłak) 25. Janina Pełech (z domu Buszkiewicz) 26. Władysław Stojanowski? 27. Maria Stojanowska 28. Danuta Żmijak (z domu Kłak) 29. Józef Buszkiewicz 30. Bronisław Kulpa 31. Maria Kłak 32. Maria Tymrakiewicz (z domu Kłak) 33. Stanisław Karol Stojanowski 34. Emilia Kłak (z domu Kłak) 35. Józef Wilk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.