1965-02-19 (1) Pełech Grzegorz dodatkowe Kliknij w obraz

1965, 19 luty, Wrocław, Pyrzany. List od Pawła Wilka z Wrocławia do Jana Pełecha dotyczący składania podań o odszkodowanie za pobyt w obozach koncentracyjnych. Mowa w nim też o Antonim Pająku. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.