1989 (2) Pełech Grzegorz dodatkowe Kliknij w obraz

1989, Pyrzany, I Komunia Święta Marzeny Lesiuk, 1. Antonina Lesiuk (z domu Ferensowicz) 2. Antoni Lesiuk 3. Teresa Lesiuk (z domu Pełech) 4. Lidia Opaczewska (z domu Lesiuk) 5. Ksenia Budzyńska (z domu Pańczyszyn) 6. Marzena Wydra (z domu Lesiuk) 7. Jan Lesiuk 8. Janina Ferensowicz 9. Kazimierz Pestrowicz 10. Bożena Pańczyszyn (z domu Lesiuk) 11. Stefania Pestrowicz (z domu Pełech) 12. Grzegorz Lesiuk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.