3

Złoczów, 1 listopada 1942 r. Na zdjęciu krewni autora przy mogile z wykazem szesnastu zamordowanych przez NKWD Polaków w czerwcu 1941 roku. Od lewej: Waleria Dudar, Maria Kłak-Małkiewicz, Władysław Kutny, Helena Kutna-Lech, Helena Kubuś-Babiak, Roman Kłak, Helena Kłak-Gorczakowska, Eugenia Szkwarek, Stefania Kutna-Jarosławska. Prawdopodobnie tu był pochowany ks. Jan Szewczyk. Grób od dawna nie istnieje.