Podlipce koło Złoczowa, województwo tarnopolskie

Podlipce, wieś w powiecie złoczowskim, należała do parafii Zazule-Kozaki. Miejsce licznych wykopalisk archeologicznych, wzmiankowana (Podlibcze) w 1532 roku w dokumencie Sejmu generalnego w Krakowie. W 1909 roku dzięki funduszom arcybiskupa Karola Hryniewickiego zbudowano tam kaplicę, która dziś służy grekokatolikom jako cerkiew. W Podlipcach w 1921 roku było 219 domów (1106 Polaków i 21 Rusinów). Do wejścia bolszewików w 1939 roku własność Treterów i Kostheimów. Rodzina Treterów – nobilitowana została w 1676 roku za zasługi dla Rzeczypospolitej przez króla Jana III Sobieskiego.

Obszerny opis galicyjskiej wsi Podlipce sporządzono w tomie VIII Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, 1887 (s. 426, II kolumna)

Zobacz wpis: Pierwsza publiczna prezentacja odrestaurowanego na krakowskiej ASP obrazu Mariana Słoneckiego.

Zobacz wpis: Jak powstawał reportaż Cezarego Galka „Historia kresowa z chustą Weroniki w tle” – fotorelacja

Więcej o dziejach wsi: O Podlipcach koło Złoczowa przed premierą reportażu o znalezisku z Pyrzan

Zobacz też wpis: Sensacyjne znalezisko na strychu kościoła w Pyrzanach. Odnaleziono nieznany obraz autorstwa Mariana Słoneckiego z kaplicy w Podlipcach koło Złoczowa.

Zobacz też wpis: Anna Olszyńska z Torosiewiczów. Urodziłam się w rodzinnym majątku, w pięknej wsi Podlipce niedaleko Złoczowa

Zobacz też wpis: Podlipce koło Złoczowa. Nieznana fotografia kaplicy filialnej parafii Zazule-Kozaki

Zobacz też wpis: Śladami przodków. 7 dni na Podolu w roku pandemii (20-26.08.2020). Hodów, Kozaki, Łuka, Monastyrek, Nowosiełyszcze, Obertasów, Palikrowy, Płuhów, Podhorce, Podkamień, Podlipce, Pomorzany, Ryków, Stary Zbaraż, Stryjówka, Tarnopol, Trościaniec Mały, Załoźce, Załuże, Zbaraż, Zborów, Złoczów.

1917, około, Podlipce, fotografia. Na odwrocie napis: Unser Hauptverbandsplatz in Podlipce. Im hintergrund das weisse Haus am weitesten recht unser Wohnhaus mit Geschaftszimmer. Odczytanie i tłumaczenie dr Alina Polak: Nasz główny plac, na którym opatrywano rannych, w Podlipcach. W tle biały dom z samego prawa, to nasz dom mieszkalny, w którym też było biuro.
1917, około, Podlipce, fotografia. Na odwrocie napis: Unser Hauptverbandsplatz in Podlipce. Im hintergrund das weisse Haus am weitesten recht unser Wohnhaus mit Geschaftszimmer. Odczytanie i tłumaczenie dr Alina Polak: Nasz główny plac, na którym opatrywano rannych, w Podlipcach. W tle biały dom z samego prawa, to nasz dom mieszkalny, w którym też było biuro.
1942, 27 grudzień. Fotografia z podpisem: Inż. Arch. Stefan de Lubomir Treter, ur. 15 III 1864 w Podlipcach. Pow. Złoczów. W majątku moich Rodziców obok Płuchowa. Zdjęcie z dnia 27 XII 1942 roku.