Kresy, widoki, życie codzienne, kultura, wojna, polityka

Tu zamieszczamy materiały dokumentujące dawne życie na Kresach.

1 stycznia 1942, Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, nr 1 (3), 1 stycznia 1942, cena 10 kop., 8 stron, format A3, redaktor odpowiedzialny Ksawery Pruszyński, wydawca: Ambasada RP w ZSRR.

28 stycznia 1942, Polska. Tygodnik Polaków w ZSRR, nr 3 (5), 28 stycznia 1942, cena 10 kop., 8 stron, format A3, redaktor odpowiedzialny Ksawery Pruszyński, wydawca: Ambasada RP w ZSRR.

1917, około, Galicja Wschodnia, międlenie konopi. Fot. Ltn. (porucznik) Schwarzschild. Pocztówka. Zbiory: Bogusław Mykietów Zielona Góra.

1917, około, Galicja, żarna domowe. Zbiory: Bogusław Mykietów, Zielona Góra. Fotografia z 2017, Bogdaniec, żarna rotacyjne wykonane ok. 1870 roku na Kozakach (Zazule-Kozaki) przez Mikołaja Wilka (dziś w Muzeum w Bogdańcu). Fot. Bogusław Mykietów, Zielona Góra.

1919, O okrucieństwach hajdamackich. Mowa posła tarnopolskiego, prezesa Związku L.-N. w Małopolsce, Jana Zamorskiego, na posiedzeniu 66 Sejmu dn. 9 lipca 1919 r. Broszura. Jan Zamorski (1874-1948). Sejmowy Związek Ludowo-Narodowy. Warszawa 1919. Relacja dotyczy zbrodni i okrucieństw popełnionych przez Ukraińców na Polakach w Galicji Wschodniej (1918-1919) (Tarnopol, Ptotycz, Czernielów, Bajkowce, Zbaraż, Niemirów, Sambor, Żółkiew, Mikulińce, Jazłowiec, Lwów, Złoczów, Strusów, Kołomyja, Kosacz, Sokolniki, Biłka Szlachecka, Dawidów, Chodaczkowo Wielkie, Jaworów, Szkło, Janowo, Wiśniew, Brzuchowice, Dublany, Wiśniówka, Basiówka. Zbiory: Bogusław Mykietów Zielona Góra.

1942, około, Ukraina, stogi zboża, żniwa. Pocztówka. Zbiory: Bogusław Mykietów Zielona Góra.

1942, około, Ukraina, moczenie lnu. Pocztówka. Zbiory: Bogusław Mykietów Zielona Góra.