Narajów, powiat Brzeżany, województwo tarnopolskie

Narajówwieś w powiecie Brzeżany w województwie tarnopolskim. Parafia obejmowała: Narajów miasto i przedmieście Łany, Rohaczyn – miasto i wieś, wsie: Ćwierci, Podusilna, Huta, Równe, Szajbówka. Od 1933 roku proboszczem miejscowej parafii był ksiądz Antoni Lisak (1889-1970), który po napadzie banderowców na Narajów w 1944 roku wyjechał do Brzeżan. W 1945 roku z ocalałymi parafianami wyjechał na zachód ? przez Opole do Otynia koło Zielonej Góry, gdzie osiadł na początku września 1945 r. W 2019 roku kresowe metrykalia przywiezione w 1945 roku do Otynia zostały przekazane do Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze.

Opis losów metrykaliów z Narajowa znajdą Państwo tu:

Narajów 1939-1945. Księgi metrykalne jako dowody zbrodni

Spis ilustracji

XIX wiek. Urzędowe pieczęcie lakowe z Brzeżan. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1830, Podusilna, 1785-1910 Księga Małżeństw. Karty przeszyte są pośrodku dwukolorową nicią, która na ostatniej stronie przytwierdzona jest do papieru suchą pieczęcią urzędu w Brzeżanach (1830 r.). Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1856, Narajów, 1857-1904 Księga Małżeństw. Karty przeszyte są pośrodku dwukolorową nicią, która na ostatniej stronie (s. 108) przytwierdzona jest do papieru lakową pieczęcią urzędu w Brzeżanach (1856).. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1877, Rohaczyn, 1877-1943 Księga Urodzeń. Karty przeszyte są pośrodku dwukolorową nicią, która na ostatniej stronie (s. 96) przytwierdzona jest do papieru lakową pieczęcią urzędu starosty w Brzeżanach (1877 r.). Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1933, 3 czerwiec, Narajów, Karta oględzin zwłok ks. Ignacego Lazarewicza ? proboszcza miejscowej parafii. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1933, 26 listopad, Narajów, dr Emil Herzel, Karta oględzin zwłok. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1934, 3 wrzesień, Narajów, Lista łaskawych ofiarodawców na pomnik już w robocie będący dla śp. Ignacego Lazarewicza, byłego proboszcza w Narajowie. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1936, 2 luty, Narajów, dr Bernard Grünfeld, Karta oględzin zwłok. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1937, 16 styczeń, Narajów. Zaproszenie Związku Strzeleckiego w Narajowie na Wielką Zabawę Taneczną. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1939, 21-24 marzec, Lwów, List TSL do ks. A. Lisaka. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1939, 21 grudzień, Brzeżany, Karta zgonu. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1942, 9 grudzień, Auschwitz, obóz koncentracyjny, pismo w sprawie urodzone w Narajowie Stanisława Żaka. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1942-1943, Narajów, Karty zgonu wystawione przez dra Bernarda Grünfelda. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1943, 6 październik, Narajów, Karta zgonu. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1945, 27 kwiecień, Brzeżany, domiar podatkowy władz radzieckich (podatek wojenny i dochodowy) dla ks. A. Lisaka. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

1945, koniec kwietnia, Brzeżany. Brudnopis zażalenia na domiar podatkowy władz sowieckich, w którym ksiądz pisze: Od kwietnia 1944 jestem poza moją parafią Narajów, którą wskutek napadu banderowców musiałem opuścić i nie mam ani parafian ani żadnych dochodów. Mieszkam na plebanii ormiańskiej jako gość bez żadnej zapłaty. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze

Lata 50. XX wieku. ks. Antoni Lisak w Otyniu. Zbiory parafii rzymskokatolickiej w Otyniu. Skany: Bogumił Musiał www.e-musial.pl