1939-03-21 (2) Narajów Kliknij w obraz

1939, 21-24 marzec, Lwów, List TSL do ks. A. Lisaka. Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze