1877 Narajów Kliknij w obraz

1877, Rohaczyn, 1877-1943 Księga Urodzeń. Karty przeszyte są pośrodku dwukolorową nicią, która na ostatniej stronie (s. 96) przytwierdzona jest do papieru lakową pieczęcią urzędu starosty w Brzeżanach (1877 r.). Zespół: Akta parafii rzymskokatolickiej w Narajowie. Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze