Stryjówka, powiat Zbaraż, województwo tarnopolskie

Stryjówka, powiat Zbaraż, województwo tarnopolskie

Zobacz też wpis: Tajemnica rodzinna w przekazach pokoleniowych – nieuświadomiony wpływ na losy pewnej rodziny. Kwiecień 1905, Stryjówka koło Zbaraża, dom nr 371

Znajdujący się w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze „Status animarum – Spis familij” Stryjówki jest częścią Zespołu nr 190: Parafia rzymskokatolicka Stryjówka koło Zbaraża i ma sygnaturę PStr-kat 1.

Materiał archiwalny jest opracowany w publikacji: Mieszkańcy Stryjówki koło Zbaraża w świetle Spisu familij i wspomnień

Zespół nr 190: Parafia rzymskokatolicka Stryjówka koło Zbaraża, sygnatura PStr-kat 1, Status animarum – Spis familij. (Uwaga: 42 pliki z 290 niestety na skutek błędu zostały umieszczone na końcu – zalecamy ściągnięcie skanów i uporządkowanie ich według nazwy – wtedy będą we właściwej kolejności).