17 Północna ściana fundamentów z niszą Lenia Bołożynów

Północna ściana fundamentów z niszą Lenia Bołożynów