1900 Kolekcja Maria Kozak Kliknij w obraz

1900, około, arcybiskup wileński Karol Hryniewicki, budowniczy kościoła i szkoły na Kozakach. Zbiory: Teresa Duk z domu Kozak, Gorzów Wlkp.