1918 (2) Kolekcja Maria Kozak Kliknij w obraz

1918, około, na odwrocie fotografii napis: Dmytryszyn Marysia. Może jest to Józefa Stojanowska, która wyszła za mąż za Piotra Dmytryszyna – Strutyn 47?