1954-03-29 (2) Pełech Grzegorz dodatkowe Kliknij w obraz