1960-10 (2) Kolekcja Pełech Grzegorz syn Szymona Kliknij w obraz

1960, październik, Lwów, Pomnik Adama Mickiewicza. 1. Synowiec. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.