1960 f (1) Pełech Grzegorz dodatkowe Kliknij w obraz

1960 f, około, Pyrzany, wesele Stefanii Kłak i Bronisława Wojtuściszyna. 1. Michał Czarnecki 3. Julia Król 5. Emilia Kłak (z domu Kłak) 6. Emilia Wilk. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.