1965 b (1) Pełech Grzegorz dodatkowe Kliknij w obraz

1965 b, około, Wycieczka w Pieniny i spływ Dunajcem. 2. Maria Pełech (z domu Stojanowska) 5. Maria Stojanowska (z domu Stojanowska) 7. Józef Stojanowski 8. Jan Pełech 12. Janina Januszko. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.