1967-02-01 (2) Kolekcja Pełech Grzegorz syn Szymona Kliknij w obraz

1967, 1 luty, Bytom ul. Chrzanowskiego, Synowiec. Na odwrocie ciekawa adnotacja (pozdrowienia dla Pełechów, Łukaszewskich i Stojanowskich, mowa też o Pawle Wilku). Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.