1970 c (1) Pełech Grzegorz dodatkowe Kliknij w obraz

1970 c, około, dożynki gminne w Witnicy. 1. Jan Pełech 3. Emilia Kłak (z domu Kłak) 5. Aniela Buczyńska (z domu Wydra) 6. Antonina Lesiuk (z domu Ferensowicz) 7. Emilia Kłak. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.