1985-05-26 (17) Pełech Grzegorz dodatkowe Kliknij w obraz

1985, 26 maj, Pyrzany. Kronika 40-lecia osiedlenia się Kozaczan w Pyrzanach. Fot. Marek Paprocki. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.