1985-05-26 (4) Pełech Grzegorz dodatkowe Kliknij w obraz