1995-05-18 Pełech Grzegorz dodatkowe Kliknij w obraz

1995, 18 maj, W 50-lecie wielkiej wędrówki ludów Kozaki świętują w Pyrzanach, ?Ziemia Gorzowska? 1995 nr 20, Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.