1995-05-25 Pełech Grzegorz dodatkowe Kliknij w obraz

1995, 25 maj, Pół wieku Kozaczan rodu, ?Gazeta Lubuska? 1995, nr 120. Zbiory Teresy Lesiuk z Pyrzan.