21 Wschodni profil rozkopanych fundamentów Lenia Bołożynów

Wschodni profil rozkopanych fundamentów Lenia Bołożynów