Nieznane (1) Kolekcja Maria Kozak Kliknij w obraz

Nieznane. Zbiory: Teresa Duk z domu Kozak, Gorzów Wlkp.