1920 (2) Kolekcja Maria Kozak Kliknij w obraz

1920 około? Kozaki? Stojanowscy? Zbiory: Teresa Duk z domu Kozak, Gorzów Wlkp.