Stryjówka, powiat Zbaraż, województwo tarnopolskie

Zobacz też: Kim są chłopcy ze Stryjówki koło Zbaraża? Fotografie ze zbiorów Barylskich.

Zobacz też wpis: Tajemnica rodzinna w przekazach pokoleniowych – nieuświadomiony wpływ na losy pewnej rodziny. Kwiecień 1905, Stryjówka koło Zbaraża, dom nr 371

Zobacz też wpis: Moje kresowe zainteresowania: ojciec Jan Chryzostom Szczerbiński ze Zbaraża i Lewiccy.

Zobacz wpis: Przyjaciele z zesłania. Ludmiła Marczak ze Stryjówki koło Zbaraża i jej syberyjski sztambuch na brzozowej korze spisany.

Znajdujący się w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze „Status animarum – Spis familij” Stryjówki jest częścią Zespołu nr 190: Parafia rzymskokatolicka Stryjówka koło Zbaraża i ma sygnaturę PStr-kat 1.

Materiał archiwalny jest opracowany w publikacji: Mieszkańcy Stryjówki koło Zbaraża w świetle Spisu familij i wspomnień

Zespół nr 190: Parafia rzymskokatolicka Stryjówka koło Zbaraża, sygnatura PStr-kat 1, Status animarum – Spis familij.