5 Relikty folwarku Lenia

Na relikty założenia składają się trzy rozpoznane dotychczas obiekty.