Benefis Zbigniewa Czarnucha – autora kresowej Opowieści o dwóch ziemiach mieszkańców Pyrzan

Honorowy Obywatel Witnicy Zbigniew Czarnuch skończył 90 lat 18 marca 2020 r. Prace przygotowawcze do obchodów jego urodzin, które miały być dla niego niespodzianką, trwały od początku tego roku i zaplanowane były na marzec. Jednak organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Witnicy, Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina, Szczep Drużyn ZHP Wicina, Pasjonata, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Urząd Miasta i Gminy Witnica, byli zmuszeni do przeniesienia imprezy na dzień 20 czerwca 2020 r. z powodu obostrzeń związanych z epidemią.

Jubilat, Witnica 20 marca 2020 roku. Autor: Izabela Araszczuk Pyrzany.


Benefis miał miejsce w Parku Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji w Witnicy, którego pomysłodawcą jest Zbigniew Czarnuch. Otwarcie imprezy nastąpiło o godzinie 11.00, a chwilę po tym przybył Jubilat witany przez gości ustawionych po obu stronach chodnika. Idąc żartował, aby nie maskować się, bo i tak nas rozpozna.


Obecny prezes Towarzystwa Przyjaciół Witnicy Pani Grażyna Oleksiak powitała Pana Czarnucha i przybyłych gości oraz przeczytała życiorys Jubilata i złożyła życzenia. Po niej uczynił to także burmistrz Witnicy Dariusz Edward Jaworski. Następnie dokonano odsłonięcia instalacji, która była prezentem dla Druha Zbigniewa Czarnucha od przyjaciół. Eksponat jest wyrazem podziękowania za koncepcję parku drogowskazów, a znajdujące się na nim elementy nawiązują także do jego pracy harcerskiej. Pan Zbigniew z humorem skomentował ów prezent mówiąc, że poprzedni burmistrz chciał nazwać park jego imieniem, obecny burmistrz ścieżkę, a witniccy harcerze chcieli nazwać szczep jego imieniem, ale on nie zgodził się tłumacząc, że on jeszcze żyje. A w tym przypadku wykonali ten projekt bez jego zgody i on protestuje.


Największą niespodzianką była obecność i występ światowej sławy artystki jazzowej, która była wychowanką Druha Czarnucha. Urszula Dudziak powiedziała m. in., że chciałaby mieć taką pamięć jaką on ma teraz.

Jubilat wygłosił przemówienie pt. Z wiekiem i odpowiedział na postawione mu pytanie jak to jest mieć 90 lat. Miało również miejsce posadzenie lipy miododajnej, która jest symbolem długowieczności.

Każdy z gości otrzymał szarfę, na której wykonał twórczy napis dla Pana Zbigniewa. Wszystkim zgromadzonym wręczono wydaną na tę okazję książeczkę pt. Śladami Zbigniewa Czarnucha podsumowującą jego dotychczasowe życie i działalność.


W dalszej części wydarzenia kontynuowano składanie życzeń i podziękowań Jubilatowi, opowiadano anegdoty oraz wspominano minione lata.

Jako sołtys Pyrzan, też złożyłam życzenia i zaznaczyłam, że Pan Zbigniew Czarnuch był pierwszym, który zainteresował się przeszłością naszych przodków z Kresów i w 1991 roku napisał Opowieść o dwóch ziemiach mieszkańców Pyrzan, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Pan Zbigniew Czarnuch dodał, że Pyrzany sprawiły mu na ten jubileusz niesłychaną frajdę poprzez umieszczenie na stronie Archiwum Kresowego uzupełnioną i wzbogaconą o zdjęcia wyżej wymienioną publikację. I cieszy się, że jego pierwsza publikacja wydana w Witnicy, a poświęcona Pyrzanom tak pięknie zaowocowała i tak pięknie żyje. Pan Zbigniew pochwalił mieszkankę Pyrzan Teresę Lesiuk, za jej napisane kresową gwarą gawędy, które są według niego unikatową perełką. Życzyłam Panu Zbigniewowi, byśmy się spotkali za 10 lat na jego setnych urodzinach, tak jak kilka dni temu świętowaliśmy w Białczu setne urodziny Anieli Stojanowskiej urodzonej na Kozakach koło Złoczowa.

Życzenia od mieszkańców Pyrzan złożyła Jubilatowi Izabela Araszczuk – sołtys Pyrzan.

Jubilat nie spodziewał się takiej uroczystości i serdecznie wszystkim podziękował za uczestnictwo.

Izabela Araszczuk, Pyrzany, izabela.araszczuk@hotmail.com