Pyrzany 22 X 2022 r. – wspomnienie księdza kanonika Michała Kralla w 60. rocznicę śmierci.

22 października 2022 r. minęła 60. rocznica śmierci księdza kanonika Michała Kralla (22.09.1894-22.10.1962), który przez 22 lata był proboszczem parafii Zazule-Kozaki (powiat złoczowski, woj. tarnopolskie), a po przesiedleniu mieszkańców na Ziemie Odzyskane organizował życie parafialne i przez 17 lat administrował Parafią pw. Niepokalanego Serca NMP w Pyrzanach.

Nie było mi dane znać tego pierwszego, charyzmatycznego pyrzańskiego proboszcza, ale wiedziałam, jak ważną rolę odgrywał w życiu moich przodków i parafian. Uznałam, że należy oddać mu hołd, okazać szacunek i wdzięczność, a przede wszystkim dbać o zachowanie pamięci o nim i jego zasługach w organizowaniu życia duchowego, kulturalnego i społecznego w Pyrzanach.

Byłam szczęśliwa, że jako sołtys mogłam zorganizować tę piękną uroczystość, w której wzięło udział 50 osób. Rozpoczęła się ona mszą św. w pyrzańskim kościele, którą odprawił i homilię wygłosił obecny proboszcz ks. kan. Stanisław Dochniak.

Następnie została poświęcona pamiątkowa tablica dedykowana księdzu M. Krallowi, która została umieszczona przed kościołem. Znajdują się na niej fotografie z różnych wydarzeń z udziałem ks. kanonika, a także własnoręcznie napisany życiorys. Tablica została sfinansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, w ramach realizacji zadania publicznego, na wniosek Stowarzyszenia „Pyrzany Zawsze Razem”.

Kolejna część spotkania miała miejsce w świetlicy wiejskiej, gdzie odbyła się prelekcja połączona z prezentacją nowych, nieznanych wcześniej zdjęć i dokumentów dotyczących ks. kan. Michała Kralla. Zaprezentował ją Bogusław Mykietów – regionalista i autor książek o tematyce kresowej, pomysłodawca Cyfrowego Archiwum Kresowego, potomek mieszkańców dawnej parafii Zazule-Kozaki.

Po wykładzie wspomnieniami o ks. kanoniku podzielili się uczestnicy spotkania, m.in. Pani Teresa Lesiuk.

Nadmienię również, że z tej okazji – dzięki zaangażowaniu członka rady parafialnej naszej wsi – zostały odnowione nagrobki ks. kan. Michała Kralla i jego sióstr Antoniny i Julii znajdujące się na cmentarzu w Pyrzanach.

Składam serdeczne podziękowania za pomoc mojej mamie Marysi, bratu Wojtkowi, bratanicy Nataszce, cioci Ewie, Pani Annie, Danucie, Lidce, Andrzejowi, Henrykowi, Sławkowi, Simonowi.

Fotografie: Izabela Araszczuk, Kazimierz Ligocki.

Izabela Araszczuk, sołtys Pyrzan, e-mail: izabela.araszczuk@hotmail.com

Zobacz też: Krall Michał (1894-1962), ksiądz, Kozaki – Pyrzany

Jedna odpowiedź do “Pyrzany 22 X 2022 r. – wspomnienie księdza kanonika Michała Kralla w 60. rocznicę śmierci.”

Możliwość komentowania została wyłączona.