Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 159

Szanowni Państwo, ślę do poczytania kolejny zeszyt „Spotkań Świrzan” i zapraszam do współpracy. Uwagi o zawartości numeru mile widziane. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański.

Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański.

Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

Spis treści numeru 159 (nr 6/2022)

Str. 3. Kartka z pamiętnika. I. Karten – Sztuka przetrwania w lesie. Świrski obóz (VII).

13. J. Rasławski. Kresy zimą.

15. Przeżyłam cztery wojny (V) – wywiad z M. Trybulską.

21. R. Twerd. Kimirz oczami wnuka, którego dziadek został wysiedlony.

26. Przemyślany w józefińskim katastrze (III).

31. Informacja o pomocy niesionej Żydom przez mieszkańców Hanaczowa (I).

38. Wypisy z Tarnopolskiego Dziennika Wojewódzkiego (III).

45. Pokłosie naszych publikacji (Redakcja, T. Fojgt).

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 159 można otworzyć lub pobrać poniżej: