Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 140, 141 i 142

Prezentujemy kolejne trzy numery wybitnego periodyku Świrzan i Ich potomków redagowanego przez Józefa Wyspiańskiego z Lubina.

Zebrał, opracował i wydał ? Józef Wyspiański.

Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie ? bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.


Spis treści numeru 140 (nr 5/2019)

Str.

3. I. Karten. Sztuka przetrwania w lesie. Świrski obóz. (III)

10. M. Piotrowska. Wrześniowy oset.

10. W. Szczepańska. Z medalem od Prezydenta.

13. Śmierć L. Kozłowskiego-Kleinmana.

15. Listy z archiwum (V).

19. Jak się wiedzie braciom naszym w Brazylii?

20. J. Wyspiański. Dekret rozmieszczenia dóbr D. Cetnera z r. 1782. 23. B. MJ Kamiński. Odwaga dla przyszłości.

28. J. Kolabiński. Pamiętnik.

35. K. J. Gorzycki. Zarys historii chłopów w dawnej Polsce do zniesienia poddaństwa (cz. VII).

38. Kresowe Archiwum Dzierżoniowian (L. Antoniszyn i J. Frąckowiak).

Świrz, Bóbrka, Bełżec, Lwów, Chlebowice Świrskie, Przemyślany, Kurowice, Hanaczów, Ciemierzyńce, Lusiny, Wicyń i in. ? miejscowości o których mowa w powyższym numerze.

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 140 można otworzyć lub pobrać poniżej:


Spis treści numeru 141 (nr 6/2019)

Str.

3. Kartka z pamiętnika. Pamiętnik Ewy [P.] (XIV).

10. St. Sas Tarnawski. Bitwa pod Ignacewem.

11. K. Pacia. Śmierć w rodzinie i inne wspomnienia.

15. St. Marciniak. Zmarli w parafii świrskiej w latach 1765-1905 (I).

20. Niegodziwy świrski grabarz.

21. J. Wyspiański. Chłopi pańszczyźniani w Tucznej, Wojciechowicach i Żędowicach.

24. J. Wyspiański. Katalog wystawy obrazów Ireny Komorowskiej i Stanisława Batowskiego.

27. K. J. Gorzycki. Zarys historii chłopów w dawnej Polsce do zniesienia poddaństwa (VIII).

33. J. Wyspiański. Konspiracja akowska w Ciemierzyńcach.

39. J. Wyspiański. Deportacje Polaków przez NKWD w pow. Przemyślany (XIV).

Świrz, Ignacewo, Żędowice, Chlebowice Świrskie, Kopań, Siedliska, Tuczna, Kimirz, Niedzieliska, Ostałowice, Wojciechowice, Ciemierzyńce, Korzelice, Przemyślany i in. ? miejscowości o których mowa w powyższym numerze.

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 141 można otworzyć lub pobrać poniżej:


Spis treści numeru 142 (nr 1/2020)

Str.

3. Kartka z pamiętnika. A. M. Budzińska. Kresowe drogi.

10. Zbrodnia wołyńska była tak drastyczna i bolesna, że musi pozostać nieśmiertelna. 15. M. Zamorska. Bestialski mord na Ojcu.

17. A. Winogrodzki. Nadzieja.

18. J. Wyspiański. Pogłówne czyli dyspartyment.

19. St. Marciniak. Zmarli w parafii świrskiej w latach 1765-1905 (II).

21. Listy z archiwum redakcji (VI).

25. Metropolita S. Rudyk.

27. J. Wyspiański. Wykaz ofiar zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na osobach narodowości polskiej w pow. Przemyślany (XXXII).

33. K. J. Gorzycki. Zarys historii chłopów w dawnej Polsce do zniesienia poddaństwa (IX).

37. Pokłosie naszych publikacji (K. Winnicka, J.W.).

39. Spis treści zeszytów o numerach 135-142.

Majdan Lipowiecki, Uszkowice, Przemyślany, Żędowice, Świrz, Hanaczów, Borszów, Łańdańce, Uniów, Gliniany i in. ? miejscowości o których mowa w powyższym numerze.

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 142 można otworzyć lub pobrać poniżej: