Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 154

Szanowni Państwo, przesyłam najnowszy numer „Spotkań Świrzan” i zapraszam do współpracy w redagowaniu kolejnych zeszytów. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański

Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

Spis treści numeru 154 (nr 1/2022)

Str.

3. Kartka z pamiętnika. Przeżyłam cztery wojny (IV).

16. M. Dubanowicz. Śmierć wygnańca.

17. K. Salkitzoglou. Chlebowice Świrskie podczas reform Józefa II Habsburga.

23. Historia nie jest narzędziem wychowania patriotycznego (II). Wywiad M. Goldy z W. Rasewyczem.

27. M. Tadrzak-Mazurek. Musieliśmy tu zostać.

33. J. Wyspiański. Wykaz ofiar zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukra- ińskich na osobach narodowości polskiej w pow. Przemyślany (XXXVI).

38. I. Megger. Zmarła Irena Kotowicz (1923-2020).

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 153 można otworzyć lub pobrać poniżej:

Miejscowości o których mowa w numerze: Świrz, Chlebowice Świrskie, Przemyślany, Brzeżany, Bóbrka, Narajów, Raj, Ciemierzyńce, Gliniany, Kurowice, Wyżniany, Kopań, Krościeńko, Plenikowo, Skorodyńce, Czortków i in.