1930 a (1) Kolekcja Kłak Rozalia Kliknij w obraz

1930, około, obrazek a adnotacją: Pamiątka od Marii Fechner. Matka Boska Częstochowska. Zbiory Marii Pańczyszyn z Pyrzan.