Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 168

Szanowni Państwo, z przyjemnością przesyłam do poczytania kolejny zeszyt dwumiesięcznika „Spotkania Świrzan”, i jak zawsze, namawiam do współpracy. Miłe mi będą nadesłane uwagi o treści zeszytu. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański

Spis treści numeru 168 (3/2024)

Str.

3. Kartka z pamiętnika. W. Zawadzki. Dlaczego zostałem lekarzem. Wspomnienia (V).

26. M. Piotrowska. Samotność.

26. I. Megger. 100 lat temu utworzono województwo tarnopolskie. Województwo w liczbach i porównaniach.

32. Wydarzenia z powiatu Przemyślany podane w Kurierze Lwowskim (cz. IV).

38. Niemieccy naziści ze Lwowa w komitywie z banderowcami.

39. A. Groblewski. Garść wieści ze Wschodu.

40. K. Salkitzloglou. O chłopach, panach i o państwie świrskim (III).

45. Listy do redakcji.

47. Informacje.

Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 168 można otworzyć lub pobrać poniżej:


Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański. Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.

Inne numery znajdują się tu: Świrz, powiat Przemyślany, województwo tarnopolskie.