Spółdzielnia Spożywców SNOP – Smołowa na Wołyniu

Spółdzielnie spożywców były jednymi z pierwszych nowoczesnych instytucji publicznych na wsi – małe sklepiki należące do wszystkich członków i znajdujące się często w centrum wsi, stawały się miejscem codziennych spotkań i dysput. W okresie zaborów były często bezpiecznym i dogodnym miejscem do zebrań o charakterze niepodległościowym, a w czasie okupacji – lokalną ostoją konspiracji.

W artykule Aleksandry Bilewicz Wiejska spółdzielczość spożywców 1900−1939. Zapomniana karta z dziejów samoorganizacji wsi polskiej, który został opublikowany w magazynie Wieś i Rolnictwo [nr 4 (185)/2019], można przeczytać, że w latach trzydziestych XX wieku rolnicy stanowili 43% wszystkich członków związkowej spółdzielczości spożywców w Polsce. W drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku do spółdzielni spożywców należało 120 tysięcy rolników, zrzeszonych w aż 1340 (!) kooperatywach. Spółdzielnie były więc bardzo popularną formą działalności, a gwałtowny wzrost ich liczebności był częściowo rezultatem kryzysu, który szczególnie mocno uderzył w wieś, powodując spadki wartości produktów rolnych.

Po prawej: pierwsza strona sprawozdania Spółdzielni Spożywców “SNOP” w Smołowej za 1937 rok. Na dokumencie znajduje się m.in. data i miejsce rejestracji grupy, teren jej działalności oraz wysokość udziałów. Źródło: Archiwum Akt Nowych, Spółdzielnia Spożywców „Snop” w Smołowej /Smołowa/ – (woj. Wołyńskie, pow. Włodzimierz), sygn. 2/213/0/9/17189.

Zgodnie z treścią statutu, celem powstania Spółdzielni było zaspokajanie wspólnymi siłami materialnych i kulturalnych potrzeb swoich członków oraz dążenie do zorganizowania produkcji i wymiany w myśl interesów spożywców.

Najprościej mówiąc było więc to po prostu zrzeszenie rolników, ułatwiające im sprzedawanie i kupowanie konkretnych towarów, a także obracanie własnym kapitałem. Jak wynika z archiwalnych dokumentów, “SNOP” prowadził w Smołowej własny sklep oraz świetlicę, wspierał też swoich członków w handlu tym, co udało im się wspólnie “wyprodukować”. 

Fragment mapy okolic Włodzimierza Wołyńskiego z 1939 roku, z oznaczeniem Smołowej. Źródło: http://igrek.amzp.pl/details.php?id=11800416.


Po lewej: Walenty Winiarz, ur. 12.02.1897 r. w Smołowej, zm. 25.09.1976 r. w Cześnikach, pod Zamościem. Od 1936 roku skarbnik Spółdzielni Spożywców “SNOP”, a od 20 marca 1938 roku Prezes jej Rady Nadzorczej.

Pradziadek Walenty Winiarz w 1936 roku pełnił w Spółdzielni funkcję skarbnika, ale – jak można wnioskować z treści starych protokołów – już dwa lata później, w tajnym głosowaniu, został wybrany prezesem Rady Nadzorczej, składającej się z 9 członków oraz 3 zastępców. Do obowiązków Walentego należała m.in. kontrola majątku Spółdzielni i działań Zarządu, zawieranie umów z jego członkami oraz zatwierdzanie kontraktów zakupu nieruchomości. 

Fragment protokołu Walnego Zebrania członków Spółdzielni Spożywców “SNOP” w Smołowej z dnia 20 marca 1938 roku, w którym odnotowano chęć wybudowania obiektu, w którym mieściłby się sklep oraz lokalna świetlica. Źródło: Archiwum Akt Nowych, Spółdzielnia Spożywców „Snop” w Smołowej /Smołowa/ – (woj. Wołyńskie, pow. Włodzimierz), sygn. 2/213/0/9/17189.


Od czasu utworzenia “SNOP-a”, aż do wybuchu wojny, przez organizację przewinęło się sporo nazwisk – późniejszych ofiar Rzezi Wołyńskiej lub przymusowych przesiedleńców. Zrzeszająca w 1933 roku 18 członków Spółdzielnia Spożywców, w ciągu kolejnych 5 lat powiększyła swoje grono do 46, goszcząc na walnych zebraniach także osoby spoza grupy.

W poniższej tabeli znajdują się nazwiska osób, widniejących w dokumentach, wraz z przypisanymi im funkcjami z lat 1936-1938 oraz miejscem ich zamieszkania, o ile takie dane znalazły się w protokołach zebrań:

Imię i nazwiskoRola w SpółdzielniZawódMiejsce zamieszkania
Piotr Jóźwiakkierownik Zarządu (od 1936); członek Rady Nadzorczej (od 1938)rolnikBolesławówka
Walenty Winiarzskarbnik (od 1936); Prezes Rady Nadzorczej (od 1938)rolnikSmołowa
Julian Mazureksekretarz (od 1936)rolnikSmołowa
Władysław Chomczyńskiczłonek Rady Nadzorczej (od 1936); sekretarz (od 1938)rolnikkol. Smołowa
Jan Mikołajczykczłonek Rady Nadzorczej (od 1936); członek Rady Nadzorczej (od 1938)rolnikkol. Smołowa
Stanisław Mikołajczykczłonek Rady Nadzorczej (od 1938??
Antoni Jonakczłonek Rady Nadzorczej (od 1936)rolnikkol. Smołowa
Władysław Sadłoczłonek Rady Nadzorczej (od 1936); skarbnik (od 1938)rolnikBolesławówka
Jan Woźnicaczłonek Rady Nadzorczej (od 1936)rolnikNowojanka
Jan Drozdczłonek Rady Nadzorczej (od 1936)rolnikSmołowa
Józef Słomianyczłonek Rady Nadzorczej (od 1936)rolnikBolesławówka
Władysław Jezierskiczłonek Rady Nadzorczej (od 1936)rolnikSmołowa
Kazimierz Urbaniakczłonek Rady Nadzorczej (od 1936)rolnikSmołowa
Marcela Michalskaczłonek zarządu (od 1938)?kol. Smołowa
Mitrofan Trociukczłonek zarządu (od 1938)?kol. Smołowa
Wawrzyniec Skiendzierkierownik Zarządu (od 1938)??
Eugenia Cieniakowaczłonek Rady Nadzorczej (od 1938)??
Stanisław Staniszewskiczłonek Rady Nadzorczej (od 1938??
Stanisław Płońskiczłonek Rady Nadzorczej (od 1938??

Magdalena Pochrząszcz

kontakt: magda.pe@poczta.onet.pl

Absolwentka kulturoznawstwa, graficzka i pasjonatka genealogii, niestrudzenie badająca historię swojej rodziny.


Inne opowieści Magdaleny znajdą Państwo tu: Mikrohistorie – rodzina Winiarz i Makara.