1940 a (1) Kolekcja Kłak Szczepan syn Wojciecha Kliknij w obraz

1940, około, Kozaki przed kościołem, 8. ks. Michał Krall, 12. ks. Józef Ferensowicz 18. Stanisław Mykietów syn Michała 27. Jan Pańczyszyn 30. Józef Stojanowski „Gruby” 42. Iśko Zofia z córką (43). Zbiory: W.B.