1945 b (1) Kolekcja Kłak Szczepan syn Wojciecha Kliknij w obraz

1945, około, Salzburg Mirabellgarten, pocztówka przywieziona przez Michał Kłaka z robót przymusowych. Zbiory: W.B.