1962, 25 X, Pyrzany. Pogrzeb ks. M. Kralla. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.

1962, 25 X, Pyrzany. Pogrzeb ks. M. Kralla. Zbiory Henryka Stojanowskiego z Pyrzan.