Dyplom doktorski Teofila Seiferta ze zbiorów Archiwum Kresowego w publikacji Polskie bilansoznawstwo wydanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Miło nam poinformować, że skan dyplomu doktorskiego Teofila Seiferta z kolekcji Archiwum Kresowego został wykorzystany w publikacji pt. Polskie bilansoznawstwo.

Wydawca: Stowarzyszenie Księgowych od lat zajmuje się zachowaniem dorobku naukowego w zakresie rachunkowości oraz osiągnięć organizacyjnych ruchu zawodowego księgowych w Polsce. W końcu maja 2019 roku zrzeszenie wydało, liczący 235 stron reprint, wydanej w 1930 roku we Lwowie, pracy Teofila Seiferta.

Staranne i dziś rzadko spotykane, bo wysmakowane edytorsko opracowanie, zawiera też napisany przez dr hab. Waldemara Dotkusia wstęp zatytułowany Życie i dzieło Teofila Edmunda Seiferta. Tam umieszczono skan dyplomu doktorskiego Seiferta z naszych zbiorów. Miło nam, że w jakimś małym stopniu, mogliśmy się przyczynić do uzupełnienia publikacji.

Teofil Seifert (1887-1941?) – student Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu i Akademii Eksportowej w Wiedniu, legionista i doktor praw UJ. We Lwowie był prezesem Związku Sybiraków i pracował na Politechnice Lwowskiej oraz w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego. Z tego okresu pochodzi zreprodukowana publikacja. Ostatnia wzmianka o profesorze Seifercie pochodzi z połowy 1941 roku, gdy przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej, ze studentami wyjechał na praktyki do Charkowa. Jego dalsze losy nie są znane.

T. Seifert, Polskie bilansoznawstwo (Złota Seria Rachunkowości), edycja naukowa Waldemar Dotkuś, Warszawa 2019, s. XXX, 235, XLI, ISBN 978-83-7228-469-3. Wydawca: STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH w POLSCE, Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, http://www.skwp.pl

Fotografie dyplomu doktorskiego Teofila Seiferta znajdą Państwo tu: Seifert Teofil, Kraków Lwów

Bogusław Mykietów, Zielona Góra, e-mail: aka@mykietow.pl