Spotkania Świrzan – biuletyn wspomnieniowo-historyczny Świrzan i Ich Potomków. Numer 165

Szanowni Państwo, przesyłam do przeglądnięcia (przeczytania) kolejny zeszyt „Spotkań Świrzan” i zapraszam do redagowania kolejnych zeszytów. Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański

Spis treści numeru 165 (6/2023)

Str.

3. Pamiętnik Ewy [Piątkowskiej] (XVI).

21. M. Piotrowska. Chodzi jesień.

21. M. Kuleba. Armia Lucyfera (II).

25. Listy z archiwum redakcji (X)

30. Napady turecko-tatarskie i towarzyszący im jasyr (I).

37. Wydarzenia z powiatu Przemyślany podane w Kurierze Lwowskim (III).

43. Walki koło Kimirza.

45. Fanaberie.

46. Listy do redakcji.

46. Informacje


Plik pdf z pełną wersją pisma Spotkania Świrzan nr 165 można otworzyć lub pobrać poniżej:


Zebrał, opracował i wydał – Józef Wyspiański. Adres redakcji: 59-337 Lubin, ul. Sokola 28/6, tel. 76-74-94-125, adres internetowy: erjotwulubin@wp.pl.

Wydano w Lubinie. Druk: MCKK Lubin. Przedruk tekstów pod warunkiem podania źródła. Rozpowszechnianie – bez ograniczeń. Redakcja będzie wdzięczna za wszelkie uwagi o przedstawionych treściach. Redakcja nie zawsze identyfikuje się z poglądami wyrażonymi przez autorów.


Inne numery pisma Świrzan znajdą Państwo tu: Świrz, powiat Przemyślany, województwo tarnopolskie